Prof. Koole Inaugural Lecture

IMG_6803

Prof. Sander Koole had his Inaugural address on May 12, 2017 at VU Amsterdam.

Information on the lecture can be found below,

Botox voor de ziel: Het belang van belichaamde emotieregulatie voor welzijn en gezondheid

Onderdeel Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

We nemen van oudsher aan dat psychologische problemen ‘tussen de oren’ zitten. Maar klopt dat eigenlijk wel? Sander Koole laat in zijn oratie zien dat ons lichaam een veel belangrijker rol speelt bij psychologische problemen dan je zou denken.

Vooral als we beter willen leren omgaan met onze emoties is aandacht voor het lichaam belangrijk. Bij veel emotionele problemen raken mensen bijvoorbeeld vervreemd van hun lichaam, zodat zij minder goed voor hun gezondheid zorgen. Verder kunnen lichamelijke interventies op vaak onverwachte manieren helpen om ‘geestelijke problemen’ aan te pakken. Zo zijn er aanwijzingen dat Botoxinjecties een rol kunnen spelen in het verlichten van depressie. Voor het verbeteren van onze geestelijke gezondheid is het dus aan te bevelen om meer aandacht te besteden aan ons lichaam.

*Original news is published on the VU website.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.